Hranice světa a země legend

Svět zaklínače skýtá spoustu zajímavých přírodních (i jiných) úkazů a míst. Bohužel, jen část tohoto světa byla dosud lidmi objevena a popsána.


Kontinent

To co lidé považují za celý svět, je ve skutečnosti jeho pouhým zlomkem. Obě existující civilizace – Severní království a Nilfgaardské císařství – prozatím dosáhly svých přirozených hranic, které současná lidská technologie není schopná překonat. Pokud se ovšem podíváme na rychlost lidského pokroku, je velmi pravděpodobné, že se to brzy změní. Navíc, lidská rasa neměla pro prázdná místa na mapě nikdy pochopení. Zmíněná království, se nacházejí na západním pobřeží bezejmenného kontinentu a jsou ohraničena několika přírodními bariérami. Ovšem čas, kdy lidé tyto „hranice světa“ překročí se pomalu blíží.


Přírodní hranice

Západ – Velké moře

Velké moře

Vody velkého moře, ohraničují lidské průzkumné snahy na západě a dokud lidé neovládnou umění navigace a stavby lodí, tak to tak zůstane. Prozatím se námořní obchodní trasy drží u pobřeží a spojují řetězec přístavů od Pont Vanis na severu až po Baccalu na nejjižnějším cípu císařství.

Sever – Dračí hory

Dračí hory

Severní hranici lidských zemí tvoří mohutný horský masiv zvaný Dračí hory. Žádný člověk dosud nespatřil, co se za nimi skrývá. Je to především kvůli extrémním podmínkám, které zde panují, a také kvůli dračí populaci, od které hory odvozují své jméno. Království rozkládající se na úpatí těchto hor, bývají nejčastěji spojena s těžbou bohatých nalezišť minerálů, které se zde nacházejí. Jakmile se tato naleziště vytěží, lidé možná usoudí že je čas posunout hranice známého světa dál na sever.

Východ – Modré hory, Ohnivé hory, Tir Tochair a Korathská poušť

Modré hory

Východní hranice je vymezena třemi horskými pásmy. Táhne se od severu k jihu a vytváří neprostupnou bariéru, s výjimkou pár průsmyků. Nejseverněji se rozkládají Modré hory. Mezi jejími vrcholy se skrývá pramen Pontaru, stejně jako ruiny starodávných měst – Loc Muine a Est Haemlet. Modré hory jsou také domovem elfů, kteří byli lidmi vytlačeni do této nehostinné oblasti, nikdy však nesložili zbraně a nepodrobili se. Déle na jih Modré hory ustupují horám Ohnivým, kde pramení další veletok severu – Jaruga. Ohnivé hory oddělují tento kout světa od zemí, které lidé západu nazývají barbarskými. Při pohledu na lidskou historii plnou krvavých válek, intrik, masového vyvražďování a zabíjení, je toto označení poněkud nefér.

Korathská poušť

Nejjižnějším pohořím, které dotváří hranici „známého světa“ je Tir Tochair, jenž je zároveň východní hranicí Nilfgaardského císařství. V těchto horách se také nachází poslední gnómské enklávy. Na východ od těchto hor se rozkládá pláň pokrytá kameny a pískem, známá jako Korathská poušť. Lidé kteří žijí na jejím okraji, jí také říkají „Plotna“. Je to divoké a nepřátelské místo, smrtící pro každého tvora, který se nepřizpůsobil nedostatku vody a extrémnímu horku. Legendy říkají, že její písky ukrývají nekropole a katakomby dávno zapomenutých civilizací. Co se s nimi stalo a proč zmizely ze stránek zaznamenané historie, zůstává záhadou.

Jižní hranice

Co se týče jižní hranice známého světa, důvěryhodných informací o ní moc není. Údajně tímto směrem vede námořní trasa do exotického Ofieru a Zangwebaru, odkud se obchodníci vracejí s roztodivným kořením a příběhy a černobíle pruhovaných koních. Podle některých, jsou tam polomytické země jako Hann nebo Barsa. Není však možné říct, zda jde o pravdivé příběhy, nebo jen báchorky opilých námořníků. 


Země bájí a legend

Ve světě se nachází spousta neprobádaných míst, které jsou opředeny spoustou legend a pověstí.

Zerrikánie – mystická země, která se nachází na jihovýchodě kontinentu. Své jméno dostala podle zlatého draka Zerrikantermenta, který měl podle pověstí spálit lesy kolem Zerrikánie, aby ji izoloval od okolního světa. Obyvatelé Severních království ví o této zemi velmi málo. Ví se jen, že je tam teplé podnebí, zemí se prohání různá exotická zvířata a místní obyvatelé uctívají draky. Zerrikánie je také slavná svými bojovnicemi, které mají po těle velké množství tetování. Tyto válečnice umí velmi dobře zacházet se šavlí a lukem.

Ofier – země ležící jižně od Nilfgaardského císařství. O této zemi toho také není mnoho známo a kontakt s jeho obyvateli je velmi vzácný. Něco málo o této zemi však víme, díky několika obchodníkům z Ofieru, kteří občas zavítají na sever. Ofier se skládá z velkého množství impérií, království a kmenů, s mnoha různými názory a obyvateli. Je to země rozlehlých stepí, velkých hor, křišťálově čistých jezer a nedotčené přírody.

Haakland – země rozlehlých stepí, nacházející se na východ od Modrých hor, které ji oddělují od zemí na západě. Má se nacházet severozápadně od Zerrikánie a místní lidé jsou údajně nejlepší jezdci na světě. Říká se, že jejich dětí umí jezdit na koni dříve, než umí chodit. Jsou také velmi zdatní s lukem, což hodně často kombinují s jejich jezdeckým nadáním.


Ze světa zaklínače:

Jak se vám líbí popis světa ze Zaklínače ? Kam bychom se měli vydat příště ? Napište nám do komentářů. 😉

<

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *