Nilfgaardské království

Nilfgaardské císařství

Císařství


Jižně od Jarugy se rozkládá Nilfgaardské císařství, která vytrvale dobývá své menší a slabší sousedy a posledních pár staletí neustále zvětšuje svou rozlohu. Založili ho pravděpodobně obyvatelé města Nilfgaard, jenž leží daleko na jihu na řece Alba a nyní slouží jako hlavní město celého císařství. V průběhu dlouholetého a neustálého dobývání, si Nilfgaarďané podmanili mnoho knížectví a království. V posledních severních válkách k nim připojilo tak Cintru a vévodství Attre. Tyto země obvykle získávají statut provincie, jejíž vlády se ujme pověřený guvernér. Monarchové, kteří dobrovolně odpřisáhnou věrnost císaři, si většinou mohou ponechat své tituly a pozice, a jejich říše formálně zůstávají královstvími a knížectvími.

Výsledek obrázku pro witcher map ofnilfgaardPřestože všichni lidé v císařství jsou na Severu souhrnně označováni jako Nilfgaarďané, uvnitř císařství je toto označení vyhrazeno pouze pro obyvatele původního Nilfgaardu. Císař zde vládne absolutisticky, přestože tu existuje tradiční senát. Současným vládcem je Emhyr var Emreis, Deithwen Addan yn Carn aep Morvudd, což ve starší mluvě znamená: „Bílý plamen, tančící na mohylách nepřátel“. Pravděpodobně se jedná o nejmocnějšího vládce, v tomto koutě světa. To však neznamená, že by jeho autorita byla přijímána bezvýhradně. Ve skutečnosti v císařství bují skrytá opozice proti jeho vládě. Avšak císař má stále k dispozici obrovskou císařskou profesionální armádu, posádky pevností zajišťující vnitřní pořádek, hrozivou tajnou policii a fanaticky oddanou osobní gardu, brigádu „Impera“.

Císař

Císař, nebo-li Imperátor, je vůdce Nilfgaardské říše, který vládne absolutisticky. Přestože sdílí svou říši s řadou baronů, knížat, hrabat, princů, senátorů a dalších aristokratů, císařova vláda je totalitní a neloajálnost se často trestá smrtí. Císař je také náboženským vůdcem státu, nesoucí titul nejvyššího kněze „Velkého slunce“. Císařský dvůr se nachází v Nilfgaardu, městu Zlatých věží, ale poblíž je také císařovo letní sídlo, palác Loc Grim.

Post císaře v této době zastává  Emhyr var Emreis. Jeho vláda je považována za velmi agresivní, usilující často o expanzivní politiku, podobné jeho předchůdci. To vedlo k dvěma válkám s  Severními královstvími, které obě prohrál. Emhyr je inteligentní a briliantní vůdce. Své blízké okolí si umí vybírat velmi dobře, a podařilo se mu již rozdrtit velké množství spiknutí. Ke zrádcům je nemilosrdný a ke svým cílům přistupuje s obrovským odhodláním.

Když mu bylo 13, jeho otec, císař Fergus var Emreis, byl zavražděn a na jeho místo usedl Uzurpátor. Jeden z jeho čarodějů poté na Emhyra uvrhl kletbu, díky které se každé ráno měnil v netvora. Zásluhou několika loajalistům se Emhyrovi podařilo utéct a časem i zlomit kletbu. Po několika letech za ním přišel čaroděj Vilgefortz, který ho přesvědčil aby se vrátil zpět do Nilfgaardu a získal to co mu po právu patří. Emhyr souhlasil, vrátil se do své vlasti a zahájil vzpouru proti uzurpátorovi. Jakmile byli všichni jeho nepřátelé poraženi, nechal Emhyr vymazat jméno uzurpátora ze všech písemností a z náhrobků svých nepřátel si nechal vydláždit taneční sál. Tento čin mu také vynesl přízvisko „Bílý plamen, tančící na mohylách nepřátel“.

„Císaři vládnou zástupům, ale nemůžou kontrolovat dvě věci: svůj čas a své zdraví.“

– císař Emhyr var Emreis

Nilfgaardská armáda

Imperiální armáda císařství je bez pochyby jedna z nejlépe trénovaných armád na kontinentu. Od obyčejných vojáků, až po vysoké armádní důstojníky, jsou tito muži velmi dobře trénovaní v umění boje a války. Tato armáda je plně pod velením Nilfgaardského císaře, který ji vede s pomocí svých vysokých důstojníků a polních maršálů.

Během velkých dobývání a invazí, jako byly severní války, se armáda rozdělila na několik skupin jako: Centrální armádní skupina, Východní armádní skupina a Verdenská operační skupina. Během druhé války, útočící Nilfgaardská armáda čítala bezmála 300 000 mužů. Jako u každé jiné armády, jsou součástí té Nilfgaardské také obléhací zbraně, např. mangonely, škorpióny, balisty nebo katapulty. Na rozdíl od Severu je v Nilfgaardu hojně rozšířeno otroctví. Otroci nejsou používáni pouze pro manuální práci, ale také během války, kde se snaží vybojovat si svobodu, kterou jim jejich velitelé slibují.

 

Nilfgaard

Jádro celého císařství a současně jeho hlavní město. Nilfgaard – známé také jako „Město zlatých věží“, leží na nejjižnějším cípu tohoto kontinentu na řece Alba. Jeho obyvatelé se považují za „pravé“ Nilfgaarďany – nadřazené lidi kvůli jejich elfskému původu, kteří mluví dialektem starší řeči. Město je sídlem císařského dvora a v jeho blízkosti se také nachází císařovo letní sídlo, palác Loc Grim. Dále je také potřeba zmínit hrad Graupian, který je domovem světoznámé Imperiální Akademie, ve které studovaly největší mozky císařství. Tato provincie sousedí s provinciemi Etolia, Gemmera a Vicovaro.

Vazalové


Ebbing

Ebbing je jedním ze čtyř největších vazalů Nilfgaardu, který funguje jako autonomní království.  Nachází se na jihu císařství a jeho hranice tvoří Velké moře a knížectví Metinna a Maecht. Právě v Ebbingu se také nachází nechvalně známý hrad Stygga. Ebbing byl císařstvím anektován v roce 1239 a tento krok znamenal začátek severních válek.

 

Metinna

Další velký vazal císařství. Metinna byla stejně jako mnoho ostatních nezávislým státem, kterému vládla královna Zivelina. Toto se změnilo ve 13. století, kdy království dobyla Nilfgaardská armáda. Aby se v zemi zlepšila situace, Nilfgaard nechal u moci současnou vládnoucí dynastii, která vládne s relativní autonomií. Na oplátku Metinna dodává Nilfgaardu vojáky v časech války.

 

Toussaint

Malé knížectví pod vládou Nilfgaardu, známé především pro své vinice a velmi úrodné vulkanické půdě. Knížectví vládne Anna Henrietta. Knížectví je unikátní také tím, že nemá žádnou stálou armádu, ale spoléhá se na „potulné rytíře“, kteří střeží jeho hranice a na knížecí stráž. Tradice jsou v Toussaintu považovány za svaté a při přípravě každého svátku jsou místní velmi pozorní. Navzdory tomu, že je vazalem Nilfgaardu, má Touissant vysokou míru autonomie a císařství se do jeho vnitřních záležitostí nevměšuje ani nenarušuje jeho hranice.

MaechtFile:COA Maecht games.svg

Dříve království, které padlo zaoběť Nilfgaardské expanzi v roce 1250, během vlády Uzurpátora, a bylo věnováno království Metinna jako provincie. Maechtu zůstala částečná autonomie. Občané si zde volí svého krále, který je ale podřízený králi Metinny. Později byl Maecht oficiálně připojen k Nilfgaardu a jeho vojáci bojovali v severních válkách za císaře.

 

Provincie


Etolia

Gemmera

Geso

Mag Turga

Nazair

Rowan

Vicovaro

Ymlac


Ze světa zaklínače:

Co říkáte na největší říši světa ? Chybělo Vám zde něco ? Návrhy a připomínky můžete dávat do komentářů 😉

<

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *