Ostrovy Skellige

Skalnaté a nehostinné souostroví Skellige je jednou z nejstarších zemí osídlených lidmi. Místní obyvatelé jsou neohrožení a schopní námořníci – stejnou měrou obchodníci jako nájezdníci a piráti. Oproti kontinentálnímu Severu jsou ostrované ze Skellige především svobodnými lidmi, jejichž práva jsou téměř totožná s právy jejich vůdců. Ostrovy jsou sjednocené pod králem vybraným z jednoho z hlavních klanů, kterého volí tradiční shromáždění jarlů. Ti jsou jeho vojenskými veliteli a mimo jiné mají na starost i mocnou námořní flotilu. Ostrovy Skellige byly dlouholetými spojenci království Cintra, díky sňatku Eista Tuirseach a královny Calanthé. Eist se tak stál králem Cintry a zároveň byl bratrem krále Brana. Když Nilfgaard napadl Cintru a král Eist padl u Schodů Marnadalu, ostrované přísahali Nilfgaardu krvavou pomstu a od té doby plenily jeho pobřeží.

Obyvatelé ostrovů


Obyvatelé těchto studených a větrných ostrovů jsou jsou lidmi z kontinentu nazývání jednoduše ostrované. Jsou známí jako tvrdí, houževnatí a slušní lidé, stejně jako děsiví při útoku na své nepřátele. Je to národ s hluboce zakořeněnou námořní tradicí, ačkoliv se s přístavem v Cidaris, co do počtu vyrobených lodí za rok, nemohou rovnat. Nicméně, jejich drakkarů se obávají jak lidé na severu, tak i na jihu, a to především kvůli zuřivosti a znalostem lidí, kteří se na nich plaví. Ostrované o sobě pak hrdě tvrdí, že mají moře v krvi. Tito lidé ale nejsou jen obyčejní korzáři a nájezdníci, jak je většina obyvatel na kontinentu vidí. Velké množství z nich jsou rybáři, klenotníci, obchodníci, alchymisti nebo další obyčejné profese. Ostrované mluví i Obecnou řečí, avšak mají i svůj vlastní dialekt, založený na starší řeči.

Náboženství


Na Skellige jsou uctíváni především Mořští bohové a bohyně Freya. Tito jsou bohové jsou stavěni nad všechny ostatní a samotná Freya je pak hlavní postavou jejich náboženství. Říká se jí tam „modron“, což v jejich jazyce znamená matka a je bohyní lásky, krásy a plodnosti. Je také patronkou věštců, telepatů nebo jasnovidců. Ostrované také ctí mýtického hrdinu Hemdalla, jeho milenku Heulyn a jejich děti, které byly zakladateli prvních nejmocnějších klanů. Věří také místním druidům, kteří jsou vnímáni jako mudrcové, královští rádci, diplomaté, válečníci a čarodějové. Jsou zde také dvě již téměř zapomenutá božstva: Svalblod a Melusine. Svalblod byl uctíván kultem, který byl ze Skellige vykázán, neboť i v zemi, kde je kultura orientovaná na násilí, tito věřící praktikovali tak drastické rituály, že to vedlo k jejich vykázání. Když už to zašlo příliš daleko, Jarlové tento kult nechali zničit. Jediný stojící oltář Svalbloda je tak už jen ve Fornhale.

Melusine byla siréna, ale oproti ostatním byla tak velká a silná, že ji někteří začali uctívat jako poloboha. Hibernuje ve své jeskyni na Spikeroogu, kterou občas opouští kvůli lovu. Místní se jí báli natolik, až ji začali uctívat, a dokonce jí v jeskyni postavili masivní svatyni a uctívali ji jako šílenou a nebezpečnou Lady Melusine z hlubin.

Klany


Klan je příbuzenskou skupinou mezi ostrovany a dává svým členům pocit společné identity. Skellige je rozděleno na sedm klanů, z nichž každý sídlí na jednom z větších ostrovů souostroví. Vůdci těchto klanů se nazývají Jarlové, z kterých se většinou vybírá král celého Skellige. Každý klan Skellige má své vlastní znaky a charakteristické barvy, které ho definují jako odlišnou skupinu, která je spojena s rodinnými vazbami a starodávnými tradicemi. Tyto barvy také působí jako rozlišovací značka, která umožňuje bojovníkům snadno se vzájemně identifikovat na bitevním poli. Objevují se na oděvech, plachtách, štítech a tartanech.

 

Clan an Craite

„My jsme an Craite, co jiní kupují zlatem, my kupujeme krví.“

Klan Craite je druhým nejsilnějším na Skellige a je nejdůležitějším spojenecem klanu Tuirseach, dlouholetých držitelů trůnu. Jeho jarlové vládnou nad severní polovinou Ard Skellig z pevnosti Kaer Trolde. Legenda říká, že pavnost byla vyřezána z velkého balvanu Grymmdjarrem, synem Hemdalla a Heulynen, který se proslavil svou silou a který pak založil klan Craite. Jejich barvami jsou červená a černá, které nesou na svých štítech, tartanech a plachtách, spolu se třemi černými dlouhými loděmi, které symbolizují jejich námořní sílu a mocnou flotilu.

 

Clan Brokvar

Clan Brokvar je jedním ze sedmi nejvlivnějších klanů Skellige ze Svorlagu, na severovýchodním Spikeroogu. Jeho zakladatelem je podle pověsti Sove, který si jako svou ženu vzal krásnou, avšak nesmírně hádavou Ululu. Neustále se pokoušel ji zkrotit, ale to se mu stále nedařilo. Nakonec se plavil na Hindarsfjall, aby meditoval v posvátném hájku Hindar. Otec a Freya se nad ním slitovali a dali mu vzorec pro lektvar, který by mu dal pochopení. Jméno klanu pochází z rodinného ocelového meče Brokvar, který byl v rodině předáván po generace. Brokvarové jsou klany an Craite a Tuirseach považováni za zbabělce, protože jejich Jarl jednou odešel z bojiště když viděl, že jejich nepřítel má převahu.

 

Clan Dimun

„Použijte to ke stavbě drakarru a budete jíst to co ostatní pěstovali a chovali. A to poté, co jste jim vzali jejich holky, zlato a srovnali jejich domy se zemí. Tak žije klan Dimun.“

Klan Dimun  je jedním ze sedmi nejvlivnějších klanů, které ovládají ostrovy Skellige. Jejich územím je ostrov Faroe který ovládají z Harvikenu. Členové tohoto klanů mají pověst podvodníků, zlodějů a nájezdníků, horší než všichni ostatní na souostroví. Ostrovani považují Broddra za zakladatele klanu, což je poněkud zvláštní, jelikož tento hrdina byl rysem ctnosti. Byl mimořádně dobrým a spravedlivým mužem, který radil a pomáhal všem lidem, kteří si k němu přišli pro radu. Nenáviděl rabování a podníky a nikdy neřekl lež – v krátkosti, byl to vzor ctnosti. Svým lidem vládl moudře a dožil se úctyhodného věku.

 

Clan Drummond

„Soused je ten, kdo žije poblíž, ne ten, kdo ukradl polovinu našeho domova. My Ard Skellig těch an Craitů zbavíme.“

Clan Drummond je jedním ze sedmi nejvlivnějších klanů, které ovládají ostrovy Skellige. Jejich území byl původně ostrov Undvik, který ale opustili a usadili se v jižní polovině Ard Skellig s centry v Holmsteinu a Kaer Muire. Říká se, že zakladatelem rodiny je Modolf, který vládl díky svému otci Hemdallovi. Na rozdíl od svých bratrů nebyl ani moudrý, ani zvlášť odvážný, ani neměl žádný zvláštní dar, který by z něj udělal velkou osobnost a proto byl na svého otce naštvaný. Jarlové tohoto klanu mají tradicí v plenění majetku klanu Heymaey na ostrově Hindarsfjall, ale jejich největším rivalem je klan an Craite.

 

Clan Heymaey

„Činy klanu Heymaey vejdou do historie.“

Klan Heymaey, také známý jako an Hindar, kvůli svatému hrobu nacházejícímu se na jejich území, je jedním ze sedmi nejvlivnějších klanů, ovládajících ostrovy Skellige. Jejich územím je ostrov Hindarsfjall, který podle legend, dali Freya a Hemdall hrdinu Otkellovi, a je je považován za zakladatele tohoto klanu. Legenda říká, že když se plavil na Hindarsfjall, strhla se strašná bouře. Otkell volal po otcově pomoci, ale ten ho nemohl slyšet kvůli hromobití, ve kterém se jeho hlas ztratil. V zoufalství začal křičet o pomoc každého, kdo by ho slyšel. V odpovědi sestoupila Freya a dala mu dudy, kterými se mu podařilo bouři uklidnit. Rozlišením tohoto klanu od ostatních je jejich zbožnost vyplývající ze skutečnosti, že se zde nachází chrám Freyi, největší chrám pro tuto bohyni a svatý hrob Hindaru. Tento klan nemá na ostrovech nějakého konkrétního soupeře jen některé „klasické“ spory s klanem Drummond.

 

Clan Tuirseach

„Hemdall dohlíží na klan Tuirseach. Krev králů!“

Klan Tuirseach je jedním ze sedmi nejvlivnějších klanů ovládajících Skellige. Ovládá An Skellig jehož jižní část je nízká a plochá, zatímco skrytá severní strana je srázná a obklopená fjordy. Jejho znakem je hlava bílého medvěda na modrém štítu. To je spojeno s legendou o Tyrovi, synovi Hemdalla a Heulyn, známém pro jeho chytrost, který porazili mocného Yngvara se zdokonaleným mečem a založili klan. Tento klan dal ostrovům nejméně dva krále a jeho členové zastávali pozici Jarla Skellige nebo krále Cintry. Mají také vazby na klan an Craite z Ard Skellig.

 

 

Clan Tordarroch

„Tady jsem, nikdy nebyl. Asi jsem nikdy neměl klan Tordarroch příliš v lásce. Vlastně, nikdo z Ard Skellig je nemá příliš v lásce.“

Klan Tordarroch je klan Skellige, který pochází z ostrova Undvik. Jeho členové byli známí jako kovářští mistři a vynikající rybáři. Slavná kována, kde byly kdysi vyráběny ty nejlepší nástroje a zbraně na všech ostrovech, patřila právě jim. Nakonec byli z ostrova vyhnáni ledovým obrem. Ti, kteří přežili, se uchýlili na Ard Skellig, kde je přijal klan an Craite. Tam se mladý Hjamar an Craite rozhodl, že ostrov toho obra zbaví. Dal dohromady posádku a vypravil se na Undvik, kde se mu podařilo obra zabít a klan Tordarroch se tak mohl vrátit domů.


Předchozí díly:

Toto byli válečníci ze Skellige. Jak se vám článek líbí ? Chybělo vám zde něco ? Dejte vědět do komentářů 😉

<

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *