Slovníček pojmů

Ne každý hráč Gwentu musí být nutně kovaný angličtinář. Mnoho karet obsahuje klíčová slova, která by se i tak mohla těžko překládat. V tomto článku se vám tedy pokusíme tyto pojmy přiblížit.

Slovníček

Agile Karty, které mohou být umístěny do pole pro boj z blízka nebo do pole pro lučištníky. Po umístění nemohou být znovu přesunuty.

Ally – Karta, která je na vaší straně hracího pole.

Ambush – Jedná se o kartu, který je otočená rubem vzhůru. Otočí se až za splnění daných podmínek.

Armor – Ochrana karty, ze které se odečítá poškození, taková zbroj.

Banish – Odebere kartu ze hry.

Bond – Pokud se kopie karty objeví na stejné straně hracího pole, spustí schopnost.

Boon – Má pozitivní efekt na danou řadu. Jeho platnost mizí tím, že je na řadu zahrán Hazard nebo jiný Boon.

Boost – Zvyšuje aktuální hodnotu dané karty.

Brave – Pokud hráč vyhrává kolo, spustí danou schopnost.

Clash – Umožní spustit schopnost, pokud ani jeden z hráčů zatím neskončil kolo.

Consume – Zničí danou kartu nebo ji odstraní ze hry. Následně posílí jednotku o její sílu.

Counter – Pokud splníte dané podmínky, sníží počítadlo. Počítadlo, které dosáhne nuly aktivuje schopnost. Jakmile jednotka opustí hrací pole, počítadlo se resetuje.

Create – vytvoří kartu

Crewmen X Jakmile zahrajete kartu s pojmem Fresh Crew vedle této karty, aktivuje její schopnost Xkrát.

Damage – Snižuje hodnotu dané karty

Damaged – Ukazuje současnou hodnotu karty, která je nižší než její základní hodnota.

Deathwish – Pokud se karta přesune na hřbitov, spustí schopnost.

Demote – Poníží kartu na stříbrnou (nebo bronzovou, pokud je to její původní barva)

Deploy – Jakmile zahrajete kartu, spustí její schopnost.

Destroy – Přesune kartu na hřbitov

Discard – Karta z balíku nebo z ruky je přesunuta na hřbitov.

Disloyal – Tuto kartu zahrajete na protihráčovu stranu hracího pole.

Doomed – Pokud se jedná o jednotky, odstraní se ze hry jakmile jsou zničeny. Pokud jde o speciální karty, zmizí ze hry jakmile spustí svoji schopnost.

Drain – vysaje sílu z jednotky

Draw – Vrchní kartu z balíku přesunete do ruky.

Effort Zadané akce jsou provedeny na každou kartu, která byla zacílena předchozí schopností.

Enemy – Karta na protihráčově straně hracího pole

Fresh Crew – Spustí schopnost karty s klíčovým slovem Crewmen, pokud je zahrána vedle ní

Gamble – Můžete hádat, jestli má svrchní bronzová nebo stříbrná karta v balíčku protihráče nižší nebo vyšší hodnotu než 5. Výsledek špatného či správného tipu je pak uvedený na kartě. 

Hazard – Má negativní efekt na danou řadu. Její platnost mizí, pokud je na řadu zahraný jiný Boon nebo Hazard. Nahrazuje Počasí

Heal – Výchozí hodnota poškozené karty je obnovena.

Highest – Udává jednotku s nejvyšší hodnotu. Následné remízy jsou řešeny náhodně. 

Lock – Znemožňuje používání schopností jednotky a odhalí karty s klíčovým slovem Ambush.

Lowest – Udává jednotka s nejnižší hodnotou. Následné remízy jsou řešeny náhodně.

Loyal – Danou jednotku zahrajete na svoji stranu hracího pole. 

Mulligan – Můžete vyměnit určitý počet karet z vaší ruky za karty z balíčku. Můžete měnit i zlaté, pokud není dáno jinak. 

Orders – Při zahrání karty Leader spustí schopnost, před samotným spuštěním schopnosti daného Leadera

Promote– Karta je povýšena na zlatou do konce kola.

Regressing – Jakmile je jednotka odstraněna z herního pole, její hodnota se vrací do výchozí hodnoty. Nelze zrušit pomocí Lock.

Reload X – Je-li zahráno spolu s jednotkou s pojmem Reloaded, spustí schopnost Xkrát. 

Reloaded – Schopnost je spuštěna pouze, pokud se zahraje společně vedle karty s pojmem Reload.

Retaliation  Schopnost karty je spuštěna v případě zraněné jednotky. Netýká se zničené jednotky.

Reset – Hodnota karty je resetována na její původní výši. 

Resilient – Jednotka může zůstat na hracím poli i po ukončení kola. Platí pouze pro 1 kolo. 

Resistant – Odolnost proti konkrétnímu typu počasí. 

Resurrect – Můžete zahrát kartu ze hřbitova.

Reveal – Karty jsou v ruce otočeny lícem směrem k protihráči. Karty jsou tak viditelné pro oba hráče.

Revealed – Odhalí jednu kartu v ruce, kterou uvidí oba hráči. 

Round End – Schopnost je spuštěna na konci kola.

Shield – Ochrání jednotku proti efektu, který může redukovat její hodnotu. 

Spawn – Do hry je přidána karta a okamžitě zahrána. 

Spring – Tento pojem odhalí kartu s pojmem Ambush.

Spying – Vaš vlastní jednotka, která je na druhé straně hracího pole.

Strenghthen – Základní hodnota karty je posílena.

Stubborn – Kartu již nelze vrátit do ruky. 

Summon – Z balíku je zahrána konkrétní karta.

Timer – Časovač je každé kolo snížen o 1. Po dosažení nulové hodnoty se spustí schopnost, na začátku či konci kola. Jakmile jednotka opustí hrací pole, časovač se resetuje. 

Transform – Karta je změněna na jinou.

Trio – Schopnost je spuštěna, pokud se na hracím poli nenachází 3 nezamčené kopie karty vedle sebe. 

Turn Start – Schopnost je spuštěna na začátku tahu vlastníka karty. 

Veteran – Pokud se karta nachází v ruce, balíku nebo na hřbitově, je schopnost spuštěna na začátku druhé a třetího kola. 

Weaken – Základní síla jednotky je snížena.

Snad vám tento slovník pomůže k lepší orientaci v samotné hře a kartách. Slovník se budeme snažit pravidelně aktualizovat.

<

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *